Event Event
Venue Venue
Tutor Tutor
Audience Audience
Cost Cost
image image image image
Cryfhau Arferion Asesu: Cymedroli’r Gymraeg yn CA2 a CA3 (Cancelled)
PLEASE NOTE THIS COURSE IS DELIVERED THROUGH THE MEDIUM OF WELSH
 
Crynodeb
Yn ystod y diwrnod darperir y wybodaeth ddiweddaraf am ofynion y broses gymedroli a gwirio ar gyfer y Gymraeg yn 2018. Bydd cyfle i drafod gofynion y Rhaglen Astudio a’r targedau cyrhaeddiad unigol er mwyn sicrhau bod gwaith pob dysgwr yn adlewyrchu’r ystod angenrheidiol o dasgau. Bydd cyfle i graffu ar ofynion y lefelau ac i gyfrannu at weithgareddau safoni a chymedroli. Ystyrir gofynion y lefelau uwch.

Grwp Targed
Cydlynwyr Iaith ac ymarferwyr Blwyddyn 6-9
SessionSession DateSession TimeSession VenueMapSession feeAdditional Fees**Notes
Session 1Thursday
11 January 2018
09:00 - 16:00Llanwern High School,Hartridge Farm Road,NP18 2YEMap£0£0
*Cost charged per Whole Course**Additional Fees charged per Course
Maximum Places 30 
Minimum Places
Event Tutors
Jonathan Rees Tutors
Admin Contact Business Support (business.support@sewaleseas.org.uk)  
Is this course taught in Welsh? course is taught in welsh
WAG Priorities 
Key Stages
does not apply to Foundation keystage Foundationapplies to KS 2 keystage KS 2applies to KS 3 keystage KS 3does not apply to KS 4 keystage KS 4does not apply to 7-14 keystage 7-14does not apply to Post 16 keystage Post 16
Key Skills  
Target Audience
KS3 Teachers, KS2 Teachers target audience
Event Types Course
Event Subject Area Welsh
Programme Area Improving Literacy / Improving Numeracy / Reducing Poverty/Disadvantage
Event Outcomes Deilliannau a Buddiannau i’r Grwp Targed
Bydd gan ymarferwyr sy’n dilyn yr hyfforddiant hwn:
• y wybodaeth ddiweddaraf am ddisgwyliadau’r broses gymedroli a gwirio yn 2018;
• ddealltwriaeth glir o ofynion y Rhaglen Astudio a gofynion y lefelau ar gyfer Llafaredd, Darllen ac Ysgrifennu;
• hyder i gynllunio’n briodol a gallu ffurfio barn cyd-fynd orau ar ddiwedd cyfnod allweddol.

Deilliannau a Buddiannau i Ddysgwyr yn yr Ysgol
O ganlyniad i’r rhaglen hon, bydd dysgwyr mewn ysgolion yn:
• ymateb yn gadarnhaol i ddisgwyliadau uchel ac yn barod i anelu’n uchel eu hunain;
• medru trafod y cynnydd maen nhw wedi ei wneud yn eu dysgu a sut maen nhw wedi ei wneud;
• deall yn glir y camau nesaf yn eu dysgu a’r hyn mae angen iddynt ei wneud er mwyn gwneud cynnydd pellach.