Event Event
Venue Venue
Tutor Tutor
Audience Audience
Cost Cost
image image image image
Anelu at Ragoriaeth (Cynradd)
Mae Anleu at Ragoriaeth wedi rhedeg ar draws consortiwm y GCA ers pedair mlynedd gyda dros pumdeg o athrawon yn mynychu’r hyfforddiant. Bydd disgwyl i’r athrawon dangos ymarfer myfyriol a cwblhau tasgau gyda’r nod o wella eu harfer. Ceir cyfle i arsylwi ar arfer da mewn pump Ysgol Gynradd Gymraeg ar draws De Ddwyrain Cymru.
SessionSession DateSession TimeSession VenueMapSession feeAdditional Fees**Notes
Session 1Friday
12 January 2018
09:00 - 12:00Ysgol Gynradd Gymraeg Y Castell,Crescent Road,CF83 1WHMap£0£0
Session 2Thursday
25 January 2018
09:00 - 15:30Ysgol Gymraeg Bro Allta,Central Street,Hengoed,CF82 7XQMap£0
Session 3Friday
9 February 2018
09:00 - 15:30Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon,Heol Gwyddon,Newport,NP11 5GXMap£0
Session 4Friday
2 March 2018
09:00 - 15:30Ysgol Cynwyd Sant,Pen-Yr-Ysgol,Bridgend,CF34 9YEMap£0
Session 5Friday
9 March 2018
09:00 - 15:30Ysgol G.G. Caerffili,Gwyndy Site, Pontygwindy Road, Caerphilly,CF83 3HGMap£0
Session 6Friday
16 March 2018
09:00 - 15:30Ysgol Gynradd Gymraeg Y Castell,Crescent Road,CF83 1WHMap£0
*Cost charged per Individual Session**Additional Fees charged per Course
Maximum Places 16 
Minimum Places
Event Tutors
Daniel Davies Tutors
Admin Contact Business Support (business.support@sewaleseas.org.uk)  
Is this course taught in Welsh? course is taught in english
WAG Priorities 
Key Stages
applies to Foundation keystage Foundationapplies to KS 2 keystage KS 2does not apply to KS 3 keystage KS 3does not apply to KS 4 keystage KS 4does not apply to 7-14 keystage 7-14does not apply to Post 16 keystage Post 16
Key Skills  
Target Audience
KS2 Teachers, Foundation Phase Teachers target audience
Event Types Course
Event Subject Area Teaching and Learning / Welsh
Programme Area Improving Literacy, Improving Numeracy & Reducing Poverty/Disadvantage
Event Outcomes • Datblygu eu hunain fel ymarferydd myfyriol.
• Gwell ymwybyddiaeth o addysgeg.
• Gwell ymwybyddiaeth o gynllunio effeithiol, gwahaniaethu, ymgysylltu dysgwyr a Asesu ar Gyfer Dysgu.
• Cynyddu ymwybyddiaeth o ddatblygiadau addysg yng Nghymru a thu hwnt.
• Rhannu arfer dda.