Notification: Please note that this site will be undergoing essential maintenance today (18/10/2018) and will therefore be
unavailable from 10:00 for approximately 2 hours . We apologise for any inconvenience caused.
Event Event
Venue Venue
Tutor Tutor
Audience Audience
Cost Cost
image image image image
Anelu at Ragoriaeth (Cynradd)
Mae Anleu at Ragoriaeth wedi rhedeg ar draws consortiwm y GCA ers pedair mlynedd gyda dros pumdeg o athrawon yn mynychu’r hyfforddiant. Bydd disgwyl i’r athrawon dangos ymarfer myfyriol a cwblhau tasgau gyda’r nod o wella eu harfer. Ceir cyfle i arsylwi ar arfer da mewn pump Ysgol Gynradd Gymraeg ar draws De Ddwyrain Cymru.
SessionSession DateSession TimeSession VenueMapSLA Cost*Non SLA Cost*Additional Fees**Notes
Session 1Friday
12 January 2018
09:00 - 12:00Ysgol Gynradd Gymraeg Y Castell,Crescent Road,CF83 1WHMap£0£0£0
Session 2Thursday
25 January 2018
09:00 - 15:30Ysgol Gymraeg Bro Allta,Central Street,Hengoed,CF82 7XQMap£0£0
Session 3Friday
9 February 2018
09:00 - 15:30Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon,Heol Gwyddon,Newport,NP11 5GXMap£0£0
Session 4Friday
2 March 2018
09:00 - 15:30Ysgol Cynwyd Sant,Pen-Yr-Ysgol,Bridgend,CF34 9YEMap£0£0
Session 5Friday
9 March 2018
09:00 - 15:30Ysgol G.G. Caerffili,Gwyndy Site, Pontygwindy Road, Caerphilly,CF83 3HGMap£0£0
Session 6Friday
16 March 2018
09:00 - 15:30Ysgol Gynradd Gymraeg Y Castell,Crescent Road,CF83 1WHMap£0£0
*Cost charged per Individual Session**Additional Fees charged per Course
Maximum Places 16 
Minimum Places
Event Tutors
Daniel Davies Tutors
Admin Contact Business Support (business.support@sewaleseas.org.uk)  
Is this course taught in Welsh? course is taught in english
WAG Priorities 
Key Stages
applies to Foundation keystage Foundationapplies to KS 2 keystage KS 2does not apply to KS 3 keystage KS 3does not apply to KS 4 keystage KS 4does not apply to 7-14 keystage 7-14does not apply to Post 16 keystage Post 16
Key Skills  
Target Audience
KS2 Teachers, Foundation Phase Teachers target audience
Event Types Course
Event Subject Area Teaching and Learning / Welsh
Programme Area Improving Literacy, Improving Numeracy & Reducing Poverty/Disadvantage
Event Outcomes • Datblygu eu hunain fel ymarferydd myfyriol.
• Gwell ymwybyddiaeth o addysgeg.
• Gwell ymwybyddiaeth o gynllunio effeithiol, gwahaniaethu, ymgysylltu dysgwyr a Asesu ar Gyfer Dysgu.
• Cynyddu ymwybyddiaeth o ddatblygiadau addysg yng Nghymru a thu hwnt.
• Rhannu arfer dda.