Event Event
Venue Venue
Tutor Tutor
Audience Audience
Cost Cost
image image image image
Rhwydwaith y Siarter Iaith Genedlaethol
Bwriad y cyfarfodydd tymhorol hyn yw sicrhau bod gan gydlynwyr y Siarter a PhCAI mewn ysgolion y wybodaeth ddiweddaraf ynglyn â threfniadaeth a gofynion gwobrau Arian ac Aur Y Siarter Iaith a PhCAI. Bydd cydlynwyr ysgolion rhwydwaith dysgu Y Siarter Iaith yn arwain hyfforddiant ar wahanol agweddau ar ofynion y gwobrau a sicrheir cyfleoedd i gydlynwyr mewn ysgolion rannu profiadau er mwyn lledaenu arfer da ar draws ysgolion y pum sir. 
SessionSession DateSession TimeSession VenueMapSession feeAdditional Fees**Notes
Session 1Thursday
7 June 2018
13:00 - 16:00Llanwern High School,Hartridge Farm Road,NP18 2YE£0£0
Closing date
Maximum places 25 
Minimum places
Is this course taught in Welsh? image
Event Tutors Jonathan Rees  
Admin Contact Business Support (business.support@sewaleseas.org.uk)  
Provider Logo  
Marketing Logo  
WAG Priorities  
Key Stages
applies to Foundation keystage Foundationapplies to KS 2 keystage KS 2does not apply to KS 3 keystage KS 3does not apply to KS 4 keystage KS 4does not apply to 7-14 keystage 7-14does not apply to Post 16 keystage Post 16
Key Skills Communication 
Target Audience Teachers 
Event Types Network meeting
Event Subject/Aspect Area Literacy / Welsh
Programme Area Improving Literacy
Event Outcomes
pastingDeilliannau a Buddiannau i’r Grwp Targed:
 
• darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i gydweithwyr ynglyn â dilysu’r wobr Arian ac Aur yn eu hysgolion
• rhannu syniadau ac arfer gorau o ran hyrwyddo nod ac amcanion Y Siarter a PCAI ymhlith cydweithwyr a dysgwyr mewn ysgolion
• darparu a defnyddio adnoddau priodol er mwyn hyrwyddo’r Siarter Iaith a PCAI.

Deilliannau a Buddiannau i Ddysgwyr:
• mynediad i amrywiaeth o gyfleoedd i feithrin hyder a chynyddu eu defnydd o’r iaith yn gymdeithasol