Event Event
Venue Venue
Tutor Tutor
Audience Audience
Cost Cost
image image image image
Rhwydwaith Arweinwyr Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu (Cynradd)
Bwriedir y ddarpariaeth hon ar gyfer arweinwyr ILlC mewn ysgolion cynradd a bydd yn canolbwyntio ar ddatblygu arweinyddiaeth a datblygiad sgiliau ILlC mewn ysgolion cynradd.  Bydd yr holl wybodaeth a hyfforddiant yn canolbwyntio ar ddefnyddio yr ETLF newydd i barhau i ddatblygu arweinyddiaeth phrosesau sicrhau ansawdd effeithiol. Bydd y rhwydwaith yn cefnogi arweinwyr ILlC wrth iddynt gynllunio mewn ymateb i flaengareddau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Bydd y rhain yn cynnwys gweithredu Strategaeth Llythrennedd y GCA, pedwar pwrpas Dyfodol Llwyddiannus a’r safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth. Cynhelir cyfarfod bob tymor a bydd pob un yn gyfle i’r cydlynwyr dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf ynglyn â datblygiadau o ran y cwricwlwm ac asesu yn ogystal â hyrwyddo trafodaeth broffesiynol a rhannu arfer da ymhlith cydweithwyr y pum awdurdod lleol. 
SessionSession DateSession TimeSession VenueMapSession feeAdditional Fees**Notes
Session 1Tuesday
19 June 2018
09:30 - 13:00Llanwern High School,Hartridge Farm Road,NP18 2YEMap£0£0
*Cost charged per Whole Course**Additional Fees charged per Course
Closing date
Maximum places 25 
Minimum places
Is this course taught in Welsh? image
Event Tutors Jonathan Rees  
Admin Contact Business Support (business.support@sewaleseas.org.uk)  
Provider Logo  
Marketing Logo  
WAG Priorities  
Key Stages
applies to Foundation keystage Foundationapplies to KS 2 keystage KS 2does not apply to KS 3 keystage KS 3does not apply to KS 4 keystage KS 4does not apply to 7-14 keystage 7-14does not apply to Post 16 keystage Post 16
Key Skills Thinking
Communication
Reflection
Wider Key Skills 
Target Audience Teachers 
Event Types Network meeting / Sharing good practice event
Event Subject/Aspect Area Literacy / Welsh
Programme Area Improving Literacy & Reducing Poverty/Disadvantage
Event Outcomes Deilliannau a buddiannau i’r grwp targed:
• darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i gydweithwyr ar faterion sy’n bwysig yn genedlaethol ac yn lleol ynglyn â chwricwlwm ac asesu’r Gymraeg ac ILlCh 
• rhannu syniadau a gwybodaeth yn ymwneud ag arfer gorau ac ymchwil cyfredol er mwyn meithrin disgwyliadau cyson uchel gan bob dysgwr yng nghyd-destun ei sgiliau Cymraeg a llythrennedd.
• darparu adnoddau priodol, gan gynnwys TGCh, er mwyn hyrwyddo dysgu effeithiol

Deilliannau a buddiannau i ddysgwyr:
• medru arddangos dycnwch a dyfalbarhad wrth wynebu her priodol gan ymateb yn gadarnhaol i ddisgwyliadau uchel
• gwneud cynnydd o gymharu â dysgwyr yn genedlaethol ac â grwpiau tebyg yn genedlaethol a grwpiau eraill o fewn yr ysgol
• meithrin sgiliau Cymraeg a chymhwyso sgiliau llythrennedd ar draws y cwricwlwm