Keyword Starts during or after
Course Code LEA
Subject Providers    
Event Types Key Stages 
 Foundation 
 KS 2 
 KS 3 
 KS 4 
 7-14 
 Post 16 
Is this course taught in Welsh?
1 event found. image Printer Friendly
Cryfhau Arweinyddiaeth Clwstwr ar gyfer Llythrennedd
PLEASE NOTE THIS COURSE IS DELIVERED THROUGH THE MEDIUM OF WELSH 
 
Crynodeb
Darparu cefnogaeth rhwydweithio i arweinwyr clwstwr ar gyfer Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu er mwyn iddynt ddatblygu eu rôl fel ymarferwyr arweiniol yn y maes. Bydd y sesiynau’n paratoi’r ymarferwyr arweiniol ar gyfer heriau’r cwricwlwm newydd i Gymru gan sicrhau perthynas agos â’r pedwar pwrpas. Bydd y meysydd i’w datblygu yn ystod y flwyddyn yn cynnwys:
• Adnabod a rhannu arfer gorau ...
SessionSession DateSession TimeSession VenueMap
Session 1Friday 27 October 201709:00 - 16:00Llanwern High School,Hartridge Farm Road,NP18 2YEMap
Event Closed
image
image
Calendar