Allweddair Yn dechrau yn ystod neu ar l
Cod Cwrs Awdurdod Addysg Lleol
Pwnc Darparwrs    
Math o Digwyddiadau Cyfnodau Allweddol 
 Sylfaen 
 CA2 
 CA3 
 CA4 
 7-14 
 l 16 
Gan gynnwys cyrsiau a addysgir yn y Gymraeg
4 Digwyddiadau a Ganfuwyd. image Printer Friendly
Adverse Childhood Experiences Train the Trainer for Wellbeing Leads (Unit Two – ACE informed practice working with trauma, resilience and PATH approach to becoming ACE informed school) PRIMARY ONLY
This session is Unit Two - ACE informed practice working with trauma, resilience and PATH approach to becoming ACE informed school.
SesiwnDyddiad SesiwnAmser SesiwnLleoliad SesiwnMap
Session 1Dydd Gwener 27 Medi 201909.00 - 12.00Abertillery Learning Action Centre,Alma Street,NP13 1YLMap
Digwyddiad Ar Gau
image
image
Adverse Childhood Experiences Train the Trainer for Wellbeing Leads (Unit Two – ACE informed practice working with trauma, resilience and PATH approach to becoming ACE informed school) SECONDARY ONLY
This session is Unit Two - ACE informed practice working with trauma, resilience and PATH approach to becoming ACE informed school.
SesiwnDyddiad SesiwnAmser SesiwnLleoliad SesiwnMap
Session 1Dydd Gwener 27 Medi 201913.00 - 16.00Abertillery Learning Action Centre,Alma Street,NP13 1YLMap
Digwyddiad Ar Gau
image
image
Anelu at Ragoriaeth (Cynradd)
Mae Anelu at Ragoriaeth wedi rhedeg ar draws consortiwm y GCA ers chwe mlynedd gyda dros trigain o athrawon yn mynychu’r hyfforddiant. Bydd disgwyl i’r athrawon dangos ymarfer myfyriol a cwblhau tasgau gyda’r nod o wella eu harfer. Ceir cyfle i arsylwi ar arfer da mewn pump Ysgol Gynradd ar draws De Ddwyrain Cymru.
SesiwnDyddiad SesiwnAmser SesiwnLleoliad SesiwnMap
Session 1Dydd Gwener 27 Medi 201913:00 - 16:00Ysgol G.G. Caerffili,Gwyndy Site, Pontygwindy Road, Caerphilly,CF83 3HGMap
Session 2Dydd Gwener 4 Hydref 201909:00 - 16:00Ysgol Gynradd Gymraeg Y Castell,Crescent Road,CF83 1WHMap
Session 3Dydd Gwener 18 Hydref 201909:00 - 16:00Ysgol Cynwyd Sant,Pen-Yr-Ysgol,Bridgend,CF34 9YEMap
Session 4Dydd Gwener 8 Tachwedd 201909:00 - 16:00Ysgol G.G. Caerffili,Gwyndy Site, Pontygwindy Road, Caerphilly,CF83 3HGMap
Session 5Dydd Gwener 15 Tachwedd 201909:00 - 16:00GlanUsk Primary,Bank Street,NP19 7HFMap
Session 6Dydd Gwener 29 Tachwedd 201909:00 - 16:00Ysgol Gymraeg Bro Allta,Central Street,Hengoed,CF82 7XQMap
Session 7Dydd Gwener 27 Mawrth 202009:00 - 12:00Ysgol G.G. Caerffili,Gwyndy Site, Pontygwindy Road, Caerphilly,CF83 3HGMap
image
image
Developing STEM in the wider community using the EAS strategy document

The event will provide an opportunity to use the EAS STEM strategy document to plan and develop STEM practice across the whole school. It will share good practice of how to build links with the wider community to engage parents and other stake-holders in STEM.

SesiwnDyddiad SesiwnAmser SesiwnLleoliad SesiwnMap
Session 1Dydd Gwener 27 Medi 20199:30 - 14:30Fochriw Primary School,Pontlottyn Road,Bargoed,CF81 9LLMap
Gofyn am Le
image
image
Calendr