Allweddair Yn dechrau yn ystod neu ar l
Cod Cwrs Awdurdod Addysg Lleol
Pwnc Darparwrs    
Math o Digwyddiadau Cyfnodau Allweddol 
 Sylfaen 
 CA2 
 CA3 
 CA4 
 7-14 
 l 16 
Gan gynnwys cyrsiau a addysgir yn y Gymraeg
2 Digwyddiadau a Ganfuwyd. image Printer Friendly
Anelu at Ragoriaeth (Cynradd)
Mae Anleu at Ragoriaeth wedi rhedeg ar draws consortiwm y GCA ers pedair mlynedd gyda dros pumdeg o athrawon yn mynychu’r hyfforddiant. Bydd disgwyl i’r athrawon dangos ymarfer myfyriol a cwblhau tasgau gyda’r nod o wella eu harfer. Ceir cyfle i arsylwi ar arfer da mewn pump Ysgol Gynradd Gymraeg ar draws De Ddwyrain Cymru.
SesiwnDyddiad SesiwnAmser SesiwnLleoliad SesiwnMap
Session 1Dydd Gwener 12 Ionawr 201809:00 - 12:00Ysgol Gynradd Gymraeg Y Castell,Crescent Road,CF83 1WHMap
Session 2Dydd Iau 25 Ionawr 201809:00 - 15:30Ysgol Gymraeg Bro Allta,Central Street,Hengoed,CF82 7XQMap
Session 3Dydd Gwener 9 Chwefror 201809:00 - 15:30Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon,Heol Gwyddon,Newport,NP11 5GXMap
Session 4Dydd Gwener 2 Mawrth 201809:00 - 15:30Ysgol Cynwyd Sant,Pen-Yr-Ysgol,Bridgend,CF34 9YEMap
Session 5Dydd Gwener 9 Mawrth 201809:00 - 15:30Ysgol G.G. Caerffili,Gwyndy Site, Pontygwindy Road, Caerphilly,CF83 3HGMap
Session 6Dydd Gwener 16 Mawrth 201809:00 - 15:30Ysgol Gynradd Gymraeg Y Castell,Crescent Road,CF83 1WHMap
Digwyddiad Ar Gau
image
image
Reducing within School Variation with Effective Pupil Tracking and Monitoring
The sessions will consider Tredegar Comprehensive School's approach to securing good outcomes for learners through effective tracking and monitoring of standards

• Introducing the school's vision and systems
• Principles and practice in Target Setting and Professional Learning
• Accountability
• Working with partners
SesiwnDyddiad SesiwnAmser SesiwnLleoliad SesiwnMap
Session 1Dydd Gwener 24 Tachwedd 201709:00 - 15:00Tredegar Comprehensive School,Stable Lane,Blaenau Gwent,NP22 4BHMap
Session 2Dydd Gwener 12 Ionawr 201809:30 - 15:00Tredegar Comprehensive School,Stable Lane,Blaenau Gwent,NP22 4BHMap
Digwyddiad Ar Gau
image
image
Calendr