Allweddair Yn dechrau yn ystod neu ar l
Cod Cwrs Awdurdod Addysg Lleol
Pwnc Darparwrs    
Math o Digwyddiadau Cyfnodau Allweddol 
 Sylfaen 
 CA2 
 CA3 
 CA4 
 7-14 
 l 16 
Gan gynnwys cyrsiau a addysgir yn y Gymraeg
6 Digwyddiadau a Ganfuwyd. image Printer Friendly
App-Tastic. How to build your own apps (Cancelled)
PLEASE NOTE THIS COURSE IS PROVIDED BY A THIRD-PARTY AND YOU WILL INVOICED BY THEM, NOT THE EAS.
 
Are you looking to create your own app? Schools are now looking to develop innovative practice with pupils to support learning and raise standards across the curriculum. Whether you are looking to build your app as a teacher or work to develop their own apps, this course is for you! This course proved a great success with schools last term!
SesiwnDyddiad SesiwnAmser SesiwnLleoliad SesiwnMap
Session 1Dydd Mawrth 19 Mehefin 201809:00 - 15:00The Village Hotel,29 Pendwyallt Road,CF14 7EFMap
Digwyddiad Ar Gau
image
image
Rhaglen Dysgu Proffesiynol ar gyfer Penaethiaid adran Mathemateg


Course Code: EAS18/246
SesiwnDyddiad SesiwnAmser SesiwnLleoliad SesiwnMap
Session 1Dydd Mawrth 19 Mehefin 201809:30-15:00Llanwern High School,Hartridge Farm Road,NP18 2YEMap
Session 2Dydd Iau 28 Mehefin 201809:30-15:00Llanwern High School,Hartridge Farm Road,NP18 2YEMap
Session 3Dydd Iau 12 Gorffennaf 201809:30-15:00Coed Eva Primary School,Teynes,Cwmbran,Torfaen,NP44 4TGMap
Session 4TBA T.B.A,T.B.A,T.B.AMap
Digwyddiad Ar Gau
image
image
Rhwydwaith Arweinwyr Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu (Cynradd) (Cancelled)
Bwriedir y ddarpariaeth hon ar gyfer arweinwyr ILlC mewn ysgolion cynradd a bydd yn canolbwyntio ar ddatblygu arweinyddiaeth a datblygiad sgiliau ILlC mewn ysgolion cynradd.  Bydd yr holl wybodaeth a hyfforddiant yn canolbwyntio ar ddefnyddio yr ETLF newydd i barhau i ddatblygu arweinyddiaeth phrosesau sicrhau ansawdd effeithiol. Bydd y rhwydwaith yn cefnogi arweinwyr ILlC wrth iddynt gynllunio mewn ymateb i flaengareddau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Bydd y rhain yn cynnwys gweithredu Strategaeth Llythrennedd y GCA, pedwar pwrpas Dyfodol Llwyddiannus a’r safonau proffesiynol ...
SesiwnDyddiad SesiwnAmser SesiwnLleoliad SesiwnMap
Session 1Dydd Mawrth 19 Mehefin 201809:30 - 13:00Llanwern High School,Hartridge Farm Road,NP18 2YEMap
Digwyddiad Ar Gau
image
image
The Regional Programme for Curriculum Reform
The new (draft) Curriculum for Wales will be published in April 2019. This development programme will support each school’s ‘professional learning lead’ to understand the key issues that will emerge from the reform. It will also provide a toolkit of resources (workshops and e-learning materials) to the support dissemination of key messages to all school based practitioners.
Part 1 of this programme will be a series of four face-to-face workshops with associated gap tasks, which will take place at the times outlined below
 
Flexibility betwe ...
SesiwnDyddiad SesiwnAmser SesiwnLleoliad SesiwnMap
Session 1Dydd Mawrth 19 Mehefin 201809:00 - 16:00Llancaiach Fawr Manor,Gelligaer Road,CF46 6ERMap
Session 2Dydd Mercher 11 Gorffennaf 201809:00 - 16:00Parkway Hotel,Parkway Hotel,NP44 3UWMap
Session 3Dydd Mawrth 2 Hydref 201809:00 - 16:00Parkway Hotel,Parkway Hotel,NP44 3UWMap
Session 4Dydd Mercher 24 Hydref 201809:00 - 16:00Parkway Hotel,Parkway Hotel,NP44 3UWMap
Digwyddiad Ar Gau
image
image
Deall Data Perfformiad ar gyfer Ysgolion Cynradd
Understanding Performance Data for Primary School.

This is a mandatory course for all new governors or governors who have not completed the session previously and are reappointed for a further term of office. The Government of Maintained Schools (Training Requirements for Governors) (Wales) Regulations 2013.

This training session will develop governors’ understanding of the data which is now routinely provided by and for schools and how to use the data to improve school performance.

Being able to analyse school performance data and drill down to the core ...
SesiwnDyddiad SesiwnAmser SesiwnLleoliad SesiwnMap
Session 1Dydd Mawrth 19 Mehefin 201817:00 - 19:00Nantcelyn Primary School,Ton Road,Torfaen,NP44 7LEMap
Digwyddiad Ar Gau
image
image
Year 6 Antur Anhygoel Coch (Amazing Adventure Language Training Course
This two-day language course provides teachers and HLTAs with an opportunity to increase their Welsh language skills knowledge. The language patterns are in line with the new Antur Anhygoel Coch SoW for Year 6, which is based on the Welsh Government commissioned Y Pod Antur Cymraeg 4.
 
This course is not suitable for beginners.
SesiwnDyddiad SesiwnAmser SesiwnLleoliad SesiwnMap
Session 1Dydd Mawrth 19 Mehefin 201809:00 - 16:00Abertillery Learning Action Centre,Alma Street,NP13 1YLMap
Session 2Dydd Mercher 20 Mehefin 201809:00 - 16:00Abertillery Learning Action Centre,Alma Street,NP13 1YLMap
Digwyddiad Ar Gau
image
image
Calendr