Allweddair Yn dechrau yn ystod neu ar l
Cod Cwrs Awdurdod Addysg Lleol
Pwnc Darparwrs    
Math o Digwyddiadau Cyfnodau Allweddol 
 Sylfaen 
 CA2 
 CA3 
 CA4 
 7-14 
 l 16 
Gan gynnwys cyrsiau a addysgir yn y Gymraeg
6 Digwyddiadau a Ganfuwyd. image Printer Friendly
Anelu at Ragoriaeth (Cynradd)
Mae Anleu at Ragoriaeth wedi rhedeg ar draws consortiwm y GCA ers pedair mlynedd gyda dros pumdeg o athrawon yn mynychu’r hyfforddiant. Bydd disgwyl i’r athrawon dangos ymarfer myfyriol a cwblhau tasgau gyda’r nod o wella eu harfer. Ceir cyfle i arsylwi ar arfer da mewn pump Ysgol Gynradd Gymraeg ar draws De Ddwyrain Cymru.
SesiwnDyddiad SesiwnAmser SesiwnLleoliad SesiwnMap
Session 1Dydd Gwener 12 Ionawr 201809:00 - 12:00Ysgol Gynradd Gymraeg Y Castell,Crescent Road,CF83 1WHMap
Session 2Dydd Iau 25 Ionawr 201809:00 - 15:30Ysgol Gymraeg Bro Allta,Central Street,Hengoed,CF82 7XQMap
Session 3Dydd Gwener 9 Chwefror 201809:00 - 15:30Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon,Heol Gwyddon,Newport,NP11 5GXMap
Session 4Dydd Gwener 2 Mawrth 201809:00 - 15:30Ysgol Cynwyd Sant,Pen-Yr-Ysgol,Bridgend,CF34 9YEMap
Session 5Dydd Gwener 9 Mawrth 201809:00 - 15:30Ysgol G.G. Caerffili,Gwyndy Site, Pontygwindy Road, Caerphilly,CF83 3HGMap
Session 6Dydd Gwener 16 Mawrth 201809:00 - 15:30Ysgol Gynradd Gymraeg Y Castell,Crescent Road,CF83 1WHMap
Digwyddiad Ar Gau
image
image
A Governors Guide to redundancy and the role of the Redundancy Panel and Redundancy Appeals Panel (Cancelled)
Understand the Governors Role in the process  
SesiwnDyddiad SesiwnAmser SesiwnLleoliad SesiwnMap
Session 1Dydd Iau 25 Ionawr 201817:00 - 19:00Tredegar Comprehensive School,Stable Lane,Blaenau Gwent,NP22 4BHMap
Digwyddiad Ar Gau
image
image
Datblygu'r Gymraeg ar draws y Cwricwlwm
This event is designed to share a range of best practice strategies to develop the use of Welsh across the curriculum. Participants will gain an understanding of how they can use Welsh language skills across the curriculum areas. There will be an opportunity to talk with the ‘Criw Cyrmraeg’, who play a lead role in leading the way with Welsh second language across our school. There will also be opportunities to look at work and displays from the Foundation Phase through to key stage 2.
In sharing this, you will also be able to see how evidence can be gathe ...
SesiwnDyddiad SesiwnAmser SesiwnLleoliad SesiwnMap
Session 1Dydd Iau 25 Ionawr 201814:00 - 15:30Clytha Primary,Bryngwyn Road,NP20 4JTMap
Digwyddiad Ar Gau
image
image
Digital Competence in the Foundation Phase (Cancelled)
The journey to digital competence begins in the Foundation Phase and a good grounding in this age phase can ensure that pupils become good digital citizens. This training will give delegates the confidence to plan and deliver activities that develop digital competence, with a literacy or numeracy focus. There will be the opportunity to observe many of these activities in practice and to discuss with Foundation Phase teachers, the logistics of carrying out these exciting lessons. There will be a clear focus on how to develop activities in focus groups and the enhanced provision to develop learn ...
SesiwnDyddiad SesiwnAmser SesiwnLleoliad SesiwnMap
Session 1Dydd Iau 25 Ionawr 201809:00 - 15:00GlanUsk Primary,Bank Street,NP19 7HFMap
Digwyddiad Ar Gau
image
image
Ysgol Cymorth Cyntaf Goedwig
PLEASE NOTE THIS COURSE IS PROVIDED BY A THIRD-PARTY AND YOU WILL INVOICED BY THEM, NOT THE EAS.  
 
Our Forest School First Aid is delivered by an accredited ITC First Aid trainer and Forest School Level 4 trainer; allowing us to ensure that your First Aid qualification is relevant and applicable to your forest school setting. Combing our expertise in training, the outdoors and first aid, we ensure that this is not just a certificate gaining exercise but a development of skills to aid the safety of your forest school practice.

The ...
SesiwnDyddiad SesiwnAmser SesiwnLleoliad SesiwnMap
Session 1Dydd Mercher 24 Ionawr 201809:00 - 16:00Dare Valley Country Park,Aberdare,CF44 7PTMap
Session 2Dydd Iau 25 Ionawr 20189-16:00Dare Valley Country Park,Aberdare,CF44 7PTMap
Digwyddiad Ar Gau
image
image
Y2/3 Book Transition Project (Cancelled)
• To help break down barriers faced by learners disadvantaged by poverty
• Help ‘bridge the gap’ when pupils move from Year 2 to KS2
• To ensure pupils don’t slip back during Summer break
• To engage parents in their child’s learning
SesiwnDyddiad SesiwnAmser SesiwnLleoliad SesiwnMap
Session 1Dydd Iau 25 Ionawr 201809:30 - 11:30St Woolos Primary,Stow Hill,NP20 4DWMap
Digwyddiad Ar Gau
image
image
Calendr