Croeso i DDP Cymru ar-lein

Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg De-ddwyrain Cymru

Mae pum awdurdod lleol Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen wedi ffurfio Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg (GCA) sydd â’r nod o godi safonau addysg yn Ne-ddwyrain Cymru.

 

Drwy gydweithio fel rhan o wasanaeth integredig i gefnogi a herio ysgolion mewn ffordd effeithiol, gwella gwasanaethau rheng flaen a manteisio i’r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael, gellir sicrhau cynnydd yn gyflym ac yn effeithiol.

 

Bydd y gwasanaeth yn monitro ysgolion mewn ffordd ddwys ac yn eu cefnogi a’u herio. Mae manteision y cynllun yn cynnwys mwy o gefnogaeth i’r ysgolion hynny sydd angen eu herio, defnydd mwy effeithiol o ddata i ganolbwyntio ar ganlyniadau, nodi arfer da mewn gwahanol ysgolion er mwyn gwella canlyniadau, gweinyddu mewn ffordd fwy effeithlon a hwyluso cymunedau dysgu proffesiynol.

 

Newyddion Diweddaraf ar Barhau Datblygiad Proffesiynol

image
Dyd, 23rd Hydref
Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018

Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018

 
Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018Cafodd Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018 eu lansio''n llwyddiannus ddydd Gwener 22 Medi yn Ysgol Gynradd ...
image  mwy
 
Dyd, 20th Hydref
Datganiad i'r Wasg: Adroddiad yn dilyn yr ymweliad monitro â Chonsortiwm y GCA

Datganiad i'r Wasg: Adroddiad yn dilyn yr ymweliad monitro â Chonsortiwm y GCA

 
Mae''r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) yn croesawu canfyddiadau ymweliad monitro diweddar Estyn. Mae''r adroddiad monitro yn adolygu''r cynnydd sydd ...
image  mwy
 
Dyd, 24th Awst
GCA De Ddwyrain Cymru: Canlyniadau TGAU (Dros-dro 'ar y diwrnod')

GCA De Ddwyrain Cymru: Canlyniadau TGAU (Dros-dro 'ar y diwrnod')

 
24 Awst 2017 GCA De Ddwyrain Cymru: Canlyniadau TGAU (Dros-dro ''ar y diwrnod'') Llongyfarchiadau i ddysgwyr rhanbarth De Ddwyrain Cymru am eu gwaith ...
image  mwy
 
Dyd, 17th Awst
Canlyniadau TAG Uwch De Ddwyrain Cymru

Canlyniadau TAG Uwch De Ddwyrain Cymru

 
17 Awst 2017 Canlyniadau TAG Uwch De Ddwyrain Cymru Mae crynodeb o ddeilliannau darpar-ganlyniadau ''ar y diwrnod'' yn awgrymu bod canlyniad ...
image  mwy
 
Dyd, 1st Mehefin
Newidiadau i'r Cwricwlwm 2017 - Goblygiadau i Ddysgwyr

Newidiadau i'r Cwricwlwm 2017 - Goblygiadau i Ddysgwyr

 
Mae Cyfarwyddwyr Addysg a Rheolwyr Gyfarwyddwyr Consortia wedi bod yn gweithio''n agos i gefnogi taith ddiwygio Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys ...
image  mwy
 
Chwilio am Ddigwyddiadau