Croeso i DDP Cymru ar-lein

Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg De-ddwyrain Cymru

Mae pum awdurdod lleol Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen wedi ffurfio Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg (GCA) sydd â’r nod o godi safonau addysg yn Ne-ddwyrain Cymru.

 

Drwy gydweithio fel rhan o wasanaeth integredig i gefnogi a herio ysgolion mewn ffordd effeithiol, gwella gwasanaethau rheng flaen a manteisio i’r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael, gellir sicrhau cynnydd yn gyflym ac yn effeithiol.

 

Bydd y gwasanaeth yn monitro ysgolion mewn ffordd ddwys ac yn eu cefnogi a’u herio. Mae manteision y cynllun yn cynnwys mwy o gefnogaeth i’r ysgolion hynny sydd angen eu herio, defnydd mwy effeithiol o ddata i ganolbwyntio ar ganlyniadau, nodi arfer da mewn gwahanol ysgolion er mwyn gwella canlyniadau, gweinyddu mewn ffordd fwy effeithlon a hwyluso cymunedau dysgu proffesiynol.

 

Newyddion Diweddaraf ar Barhau Datblygiad Proffesiynol

image
Dyd, 17th Awst
Canlyniadau TAG Uwch De Ddwyrain Cymru

Canlyniadau TAG Uwch De Ddwyrain Cymru

 
17 Awst 2017 Canlyniadau TAG Uwch De Ddwyrain Cymru Mae crynodeb o ddeilliannau darpar-ganlyniadau ''ar y diwrnod'' yn awgrymu bod canlyniad ...
image  mwy
 
Dyd, 1st Mehefin
Newidiadau i'r Cwricwlwm 2017 - Goblygiadau i Ddysgwyr

Newidiadau i'r Cwricwlwm 2017 - Goblygiadau i Ddysgwyr

 
Mae Cyfarwyddwyr Addysg a Rheolwyr Gyfarwyddwyr Consortia wedi bod yn gweithio''n agos i gefnogi taith ddiwygio Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys ...
image  mwy
 
Dyd, 22nd Mai
Adrodd ar Berfformiad Ysgolion 2017/18 - Gofynion pennu targedau

Adrodd ar Berfformiad Ysgolion 2017/18 - Gofynion pennu targedau

 
Annwyl Gyfaill Adrodd ar Berfformiad Ysgolion 2017/18 - Gofynion pennu targedau a Mesurau Perfformiad Cyfnod Allweddol 4 Gallwch weld crynodeb isod o' ...
image  mwy
 
Dyd, 11th Mai
Sioeau Teithiol yr Academi Cenedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol

Sioeau Teithiol yr Academi Cenedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol

 
Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd y Cabinet ei gweledigaeth ar gyfer Academi Cenedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol ym mis Tachwedd 2016. Mae Bwrdd Cysgodol, d ...
image  mwy
 
Dyd, 5th Ebrill
Ymateb y GCA i arolwg addysgu Cymru

Ymateb y GCA i arolwg addysgu Cymru

 
Mae’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA/EAS) wedi ymateb heddiw i ganfyddiadau arolwg am ddyfodol addysgu yng Nghymru.Roedd Arolwg Cenedlaethol Gw ...
image  mwy
 
Chwilio am Ddigwyddiadau